Simpozion consacrat agroturismului la Tulcea


Recent, Oficiul Judeţean de Consultanta Agricola Tulcea, in colaborare cu filiala  judeţeana ANTREC Tulcea, a organizat in municipiul Tulcea simpozionul cu tema „Agroturismul,  incotro ?“

 

La manifestare  au  participat directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncţi  din 20 de  oficii judeţene  de consultanţa agricola (Moldova, Muntenia si Dobrogea), precum si proprietari de pensiuni agroturistice.

 

Din partea Agenţiei Naţionale de Consultanta Agricola au fost prezenti dr. Ştefan Mantea, director general, dr. ing. Gh. D. Reman, director general-adjunct, dr. ing. Mihail Mihalache, director, dr. inginer Alin Marinescu.

 

La deschiderea lucrarilor simpozionului au  participat ing. Vasile Gudu, prefectul  judeţului Tulcea, dr. ing. Constantin Hogea, primarul municipiului Tulcea, ec. Silviu Gheorghe, preşedintele filialei Tulcea a ANTREC.

 

De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţi ai ziarelor locale “Delta”, “Acum”, “Obiectiv” şi ai televiziunii locale “CONYSAT”.

 

Programul celor trei zile, pe parcursul carora s-a desfasurat simpozionul, a cuprins expunerea directorului general al A.N.C.A., dr. Ştefan Mantea, pe tema “Agroturismul, incotro?”, prezentarea strategiei de dezvoltare a formelor asociative in agroturism (dr. ing. Mihail Mihalache, director al Direcţiei de Formare Profesionala si Asociatii de Producatori din cadrul A.N.C.A.), dezbateri, analize tehnice si economice referitoare la infiintarea unor cooperative agroturistice in judeţul Tulcea si, desigur, concluziile privind desfasurarea intregii manifestari.

 

Acestea din urma au reliefat faptul ca, in momentul de fata, agroturismul se confrunta, pe de o parte, cu o serie intreaga de dificultati in ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene de catre proprietarii de pensiuni agroturistice, iar pe de alta parte cu efectele crizei financiare asupra acestui domeniu de activitate.

 

In acest context, necesitatea asocierii In cooperative agroturistice sau In alte forme specifice de cooperare s-a impus de la sine ca o solutie viabila pentru depasirea problemelor carora trebuie sa le faca faţa patronii pensiunilor agroturistice. Aceasta deoarece, asa cum sublinia directorul general al A.N.C.A., dr. Ştefan Mantea, in cadrul unui interviu acordat ziarului “Obiectiv”, “agroturismul este foarte important pentru dezvoltarea zonelor rurale si pentru a pune in valoare, concomitent, productia agricola. Caştigul este dublu, pentru ca, pe de o parte, turistii care isi petrec vacantele in astfel de zone cheltuiesc bani in folosul comunitatilor locale, iar, pe de alta parte, pentru ca producatorii agricoli isi pot desface produsele in mod direct, acoperind nevoile specifice ale pensiunilor agroturistice.”

 

Sursa: www.consultantaagricola.ro

 


Cautare