Agricultura ecologica sector cheie in Europa

În ultimele trei decenii, alimentația și agricultura ecologică au crescut în UE și continuă să creasca.

Piața ecologică a UE este foarte dinamică, cu rate de creștere care variază de la o țară la alta. Politicile pot avea un impact pozitiv asupra acestei creșteri, in ceea ce priveste producția și consumul. În 2020, suprafața totală a UE de teren agricol, în producție ecologică, a ajuns la 14,9 milioane de hectare, iar numărul producătorilor ecologici din UE a crescut la 349.499. Piața de retail organic a UE a marcat o creștere record de 15,1%, ajungând la 44,8 miliarde EUR, a doua cea mai mare piață, după SUA si inaintea Chinei. Dezvoltarea sa pozitivă continuă, se datorează unei combinații de factori. Pe lângă caracterul inovator al alimentelor și agriculturii ecologice sau sprijinul în creștere al politicilor și creșterea cererii cetățenilor europeni, pandemia de COVID-19 a jucat, de asemenea, un rol important. Acest lucru este bine reprezentat în creșterea consumului anual pe cap de locuitor de produse ecologice, care a ajuns în medie la 102 EUR. În general, consumatorii cheltuiesc tot mai mult pe alimente ecologice în fiecare an, iar anumite grupuri de produse ating cote de piață peste medie.

În mai 2020, strategia Comisiei Europene 'De la Ferma la Furculita' menționează agricultura ecologica ca un sector cheie pentru realizarea ambițiilor alimentare ale Acordului Verde European. Strategia afirmă că „Piața pentru alimente ecologice este pregătită să crească neincetat, iar agricultura ecologică sa fie promovată în continuare”. Măsurile Politicii Agricole Comune (PAC) ar trebui, de asemenea, să fie esențiale în atingerea „obiectivului de a avea cel puțin 25% din terenurile agricole ale UE cultivate ecologic până în 2030 și de a avea o creștere semnificativă a acvaculturii ecologice”. Este esențial in ase creea un mediu pozitiv, pentru sprijinirea fermierilor și companiilor alimentare, aflate in tranziția către sistemele agro-alimentare bazate pe principiile globale și cuprinzătoare ale durabilității.


Cautare