Atestarea produselor romanesti

Ordinul nr.690 din 28.09. 2004 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru probarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale.

TERMENI UTILIZATI

Produs traditional - produsul care trebuie sa fie obtinut din materii prime traditionale, sa prezinte o compozitie traditionala sau un mod de productie si/sau de prelucrare care reflecta un procedeu tehnologic de productie si/sau de prelucrare traditional si care se distinge in mod clar de alte produse similare apartinand aceleiasi categorii;

Traditionalitateelementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge in mod clar de alte produse similare apartinand aceleiasi categorii; nu poate sa se limiteze la o compozitie calitativa sau cantitativa ori la un mod de productie stabilit printr-o reglementare comunitara sau nationala;

Atestarea produselor traditionale – recunoasterea traditionalitatii unui  produs prin intermediul inregistrarii sale in Registrul de atestare a produselor traditionale.

 CONDITII NECESARE PENTRU ATESTARE

 • sa fie fabricat din materii prime traditionale;

 • sa prezinte o compozitie traditionala sau un mod de productie si/sau de prelucrare traditionala;

 • sa fie traditional in sine, sau sa exprime traditionalitatea;

 • sa fie conform unui caiet de sarcini.

 • traditionalitatea sa nu fie datorata:

 • provenientei sau originii sale geografice;

 • aplicarii unei inovatii tehnologice.

 SCOPUL  ATESTARII

 • Favorizeaza diversificarea productiei agricole;

 • Aduce beneficii considerabile economiei rurale, in special in zonele mai putin favorizate sau indepartate;

 • Sporirea veniturilor producatorilor agricoli;

 • Retinerea populatiei rurale in zonele respective;

 • Asigura buna functionare a pietei interne in sectorul produselor alimentare;

 • Cresterea valorii adaugate a produselor alimentare;

Garantarea corectitudinii tranzactiilor comerciale;

 • Faciliteaza micilor producatori comercializarea acestor produse si in afara judetului in care are loc fabricatia (Ordin ANSVSA nr. 34 / 2008-privind acordarea de derogari unitatilor care realizeaza produse alimentare ce prezinta caracteristci traditionale);

 • Consumatorii dispun de informatii clare si succinte privind originea produselor si caracteristicile specifice ale produselor traditionale datorate zonelor geografice, provenienta si metodele traditionale de productie, istoricul, dandu-le posibilitatea sa faca cea mai buna alegere;

 • Sa asigure protectia consumatorilor impotriva practicilor abuzive.

APLICANTII

 • Producatorii individuali;

 • Grupul de producatori (orice asociere indiferent de forma sau componenta sa juridica) care realizeaza acelasi tip de produs alimentar.

 

ETAPELE PRIVIND ATESTAREA PRODUSELOR TRADITIONALE

 • Pregatirea documentatiei

 • Depunerea documentatiei

 • Verificarea documentatiei

 • Atestarea

 CONTINUTUL DOCUMENTATIEI

 • Cererea de inregistrare: numele si prenumele producatorului, asociatiei, etc; adresa; denumirea produselor pentru care se solicita atestarea ; caietul de sarcini.

 • Caietul de sarcini cuprinde: numele produsului; descrierea metodei de productie; precizarea ariei geografice; elemente care sa prezinte evaluarea caracterului traditional; descrierea caracteristicilor produsului; cerinte minime si proceduri de verificare si control ale traditionalitatii.

 VERIFICAREA DOCUMENTATIEI

Reprezentantii MAPDR din cadrul DADR judetene, analizeaza daca: cererea si caietul de sarcini corespund Ordinului MAPDR 690 din 28.09.2004; verifica la fata locului realitatea datelor inscrise in caietul de sarcini; rezultatul verificarilor faptice se inscrie intr-un proces verbal care se semneaza de reprezentantul imputernicit constatator si de solicitant sau imputernicitul acestuia; procesul verbal se redacteaza in doua exemplare, din care un exemplar ramane la solicitant si unul la Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana:

 • daca datele inscrise in caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, acestea se mentioneaza distinct in procesul verbal si constituie motivatia neinscrierii produsului in Registrul de atestare a produselor traditionale;

 • daca datele inscrise in caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, acestea se mentioneaza in procesul verbal care constituie actul in baza caruia produsul se inscrie in Registrul de atestare a produselor traditionale.

DADR judeteana va inainta la MAPDR copia procesului verbal si a caietului de sarcini in baza carora produsul se inscrie in Registrul de atestare a produselor traditionale; DADR verifica si controleaza periodic respectarea elementelor de traditionalitate

 


Cautare