Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica


ORDIN nr. 219 din 21.03.2007 pentru aprobarea Regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica.

 In baza prevederilor alin. (1) si (3) al art. 7 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor pct. 1, lit. (a), al art. 8, din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2092/1991 privind metoda de productie agricola ecologica si indicarea acesteia pe produsele agricole si alimentare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, vazand Referatul de aprobare al Direcţiei Generale Implementare Politici Agricole nr.  277057 din 7.03.2007, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul:

 

ORDIN

 Art.1

(1) Se aproba regulile privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica care produc, proceseaza, importa din terte tari, depoziteaza sau distribuie produse ecologice in vederea comercializarii in conformitate cu prevederile alin. (1), al art. 7 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu modificarile si completarile ulterioare.

 

(2) Operatorii care produc, proceseaza, importa din terte tari, depoziteaza sau distribuie produse ecologice in vederea comercializarii au urmatoarele obligatii:

a) sa isi inregistreze activitatea in fiecare an la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin compartimentul de specialitate, in conformitate cu prevederile alin. (2), al art. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2000;

b) sa se supuna controlului unui organism de inspectie si certificare aprobat, in conformitate cu prevederile alin. (1), al art. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2000.

 

Art. 2

(1) In fiecare an, pana la data de 1 iunie, operatorii au obligatia de a-si inregistra activitatea, la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin compartimentul de specialitate, prin completarea fiselor de inregistrare prezentate in anexele nr.1-7, care fac parte integranta din prezentul ordin.

 

(2) Fisele de înregistrare, aprobate de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, sunt transmise in original operatorului care a solicitat inregistrarea.

 

(3) In situatia in care un producator administreaza mai multe ferme, solicitantul va completa cate un set de fise de inregistrare pentru fiecare ferma/unitate ecologica.

 

(4) In scopul verificarii informatiilor cuprinse in fisele de inregistrare, operatorul furnizeaza la cererea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si alte documente.

 

(5) In situatia in care fisele de inregistrare nu sunt complete sau contin informatii neclare, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va acorda operatorului o perioada de 15 de zile pentru rectificarea acestora. Daca fisele de inregistrare nu sunt remediate in termenul legal, procedura de inregistrare va fi anulata.

 

(6) Organismele de inspectie si certificare nu vor efectua prima inspectie la ferma/unitatea ecologica daca operatorul nu este inregistrat la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

 

In cazul in care operatorul inceteaza activitatea cu organismul de inspectie si certificare mentionat in fisa de inregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale respectiv compartimentul de specialitate.

 

(8) In fiecare an, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,  pune la dispozitie celor interesati lista actualizata cuprinzand numele si adresele operatorilor supusi sistemului de inspectie si certificare.

 

Art.3  

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

MINISTRU

            DAN STEFAN MOTREANU

 

 


Cautare