Denumirile DOP si IGP


Definirea denumirilor si diferenta dintre denumirile DOP/IGP:

 

DOP - ”denumirea de origine”: poate fi numele unei regiuni, al unui loc specific sau al unei tari utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar.

Produsul trebuie sa fie:

– originar din aceasta regiune, loc specific sau tara,

– calitatea sau caracteristicile sunt datorate mediului geografic cu factorii sai naturali si umani,

– materiile prime folosite trebuie sa provina numai din aria geografica definita;

– producerea, procesarea si prepararea trebuie sa aiba loc numai în aria geografica definita.

 IGP - „indicatia geografica”: poate fi numele unei regiuni, unui loc specific sau al unei tari, utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar.

Produsul trebuie sa fie:

– originar din aceasta regiune, loc specific sau tara,

– sa posede o calitate specifica, reputatie sau alte caracteristici atribuite originii geografice

– materiile prime folosite pot sa provina si din afara ariei geografice definite;

– anumite operatii ale procesului de productie cum ar fi ambalarea, congelarea, depozitarea, etc pot avea loc în afara ariei geografice definite.

Diferenta dintre denumirile DOP/IGP 

Puncte comune

 • Se aplica acelorasi tipuri de produse;
 • DOP si IGP sunt denumiri geografice;
 • Originea denumirii este in legatura cu arealul geografic, respectiv cu regiunea, locul specific sau tara;
 • Aceleasi proceduri;
 • Aceeasi protectie. 

Puncte diferite

1.Legatura cu arealul geografic:

 • In cazul DOP-calitatea sau caracteristicile produsului sunt datorate mediului geografic cu factorii sai naturali si umani;
 • In cazul IGP- produsul trebuie sa posede o calitate specifica, reputatie sau alte caracteristici atribuite originii geografice 

2. Provenienta materiei prime:

 • In cazul DOP - materiile prime folosite trebuie sa provina numai din aria geografica definita;
 • In cazul IGP- materiile prime folosite pot sa provina si din afara ariei geografice definite. 

3. Obtinerea produsului:

 • In cazul DOP- producerea, procesarea si prepararea trebuie sa aiba loc numai in aria geografica definita;
 • In cazul IGP – anumite operatii ale procesului de productie cum ar fi ambalarea, congelarea, depozitarea, etc pot avea loc în afara ariei geografice definite.

 


Cautare