Program de promovare a unui sector agricol inteligent

Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat are scopul de a îmbunătăți securitatea alimentară.

România continuă să fie țara cu cel mai mare număr de ferme din UE, dar cu toate acestea, doar un sfert din ferme primesc plăți directe. Marea majoritate sunt ferme de subzistență și de semisubzistență, care produc în principal pentru consumul propriu. Acestea sunt slab echipate și nu sunt orientate către piață. La polul opus, doar o mică parte din ferme sunt mari, competitive și orientate spre piață. În medie, fermierii români obțin un venit al factorilor relativ scăzut (aproximativ o treime din media UE), înregistrându-se diferențe semnificative între fermele de diferite dimensiuni, din diferite sectoare și tipuri de zone, cu condiții meteorologice diferite, precum și între regiuni. Deși poziția geografică și clima României favorizează o producție agricolă diversificată, producția vegetală a țării este mai competitivă, reprezentând trei sferturi din producția agricolă. În schimb, creșterea animalelor a înregistrat o tendință descendentă în ultimii ani. România are un climat favorabil pentru cultivarea plantelor proteice, de exemplu soia, pentru care este deja al treilea producător ca mărime din UE în ceea ce privește suprafața. Încorporarea altor culturi proteice în rotația culturilor va crea oportunități de piață, deoarece acest lucru va îmbunătăți calitatea solului și va reduce utilizarea îngrășămintelor. Balanța comercială a României este negativă. Aceasta exportă în principal materii prime (cereale, oleaginoase, animale vii) în afara UE și importă produse cu o valoare adăugată mai mare, inclusiv carne de porc, alimente prelucrate și băuturi, în principal din alte state membre ale UE.

Pentru promovarea unui sector agricol inteligent sunt necesare mai multe masuri, precum: creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor și eliminarea discrepanțelor și disparităților între categorii de ferme, sectoare agricole și teritorii; asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea perfomanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici, medii si ferme de familie; creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și asigurarea securității alimentare; modernizare și restructurare a exploatațiilor mici, mijlocii si în special fermele de familie, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității; creșterea investițiilor în agricultura de precizie, digitizare ca instrumente esențiale pentru sustenabilitatea sectorului agricol și pentru creșterea competitivității; incurajarea investițiilor colective realizate de forme asociative, cooperative, grupuri de producători, parteneriate informale care să încurajeze crearea de sisteme autonome de producție, depozitare, procesare si comercializare, precum și reducere a cheltuielilor de exploatare; dezvoltarea sectorului de procesare a produselor agricole; nevoia de acces la instrumente financiare; creștere a competitivității sectorului vitivinicol; dezvoltarea și îmbunătățirea sinergiilor în cadrul lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare; sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate valoare adăugată mare ecologic, montan, tradiționale, scheme de calitate; nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar; incurajarea consumului de produse naționale și dezvoltarea de piețe locale; furnizarea de servicii de consiliere și consultanță agricolă adaptate nevoilor fermierilor.


Cautare