Pactul verde pentru Romania

Pentru oameni sănătoși, societăți sănătoase și o planetă sănătoasă, sistemele alimentare durabile sunt un element central al Pactului verde european.

Pactului verde european este conceput pentru a stimula economia, a îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții oamenilor, precum și îngrijirea naturii. Sistemul agricol și alimentar european, este un standard global în ceea ce privește siguranța, securitatea aprovizionării, nutriția și calitatea. Trecerea la un sistem alimentar sustenabil poate aduce beneficii sociale, de sănătate și de mediu, precum și avantaje economice mai echitabile.

Obiectivele Pactului verde sunt urmatoarele: să garanteze securitatea alimentara în contextul schimbărilor climatice și al declinului biodiversității; să reducă amprenta sistemului alimentar asupra mediului și a climei; să consolideze reziliența sistemului alimentar; să determine o tranziție globală către o sustenabilitate competitivă, de la fermă la consumator. Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile UE în domeniul climei, energiei, transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu cel puțin 55% până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de seră, față de nivelurile din 1990.

Obiectivele de mediu sunt deosebit de relevante, dar și dificile pentru agricultura românească. Acest lucru se datorează faptului că în România agricultura ecologică reprezintă o proporție foarte mică din suprafața agricolă totală, precum și intenției de a dezvolta sectorul creșterii animalelor. Emisiile totale de gaze cu efect de seră (GES) și de amoniac (NH3) din agricultură sunt la un nivel relativ scăzut, fermentațiile enterice contribuind cu peste 50 % la emisiile de GES, urmate de gestionarea solurilor agricole și a gunoiului de grajd. Exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF) reprezintă un absorbant net de carbon, cea mai mare contribuție provenind de la păduri, produse forestiere recoltate și terenuri cultivate. România ar trebui să promoveze mai bine practicile agricole ecologice și investițiile care au ca scop final reducerea la minimum a emisiilor, cum ar fi agricultura de precizie.


Cautare