Zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere

Comisia Europeană ofera o viziune pe termen lung pentru zonele rurale, identificând dificultățile și evidențiind oportunitățile de care dispun aceste regiuni.

Pe baza previziunilor și a consultărilor ample, viziunea propune un Pact rural și un Plan de acțiune rurală, care au scopul de a face zonele rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere. Această viziune pe termen lung urmărește să abordeze dificultățile și preocupările prin: valorificare oportunităților emergente ale tranziției verzi și digitale ale UE, identificarea mijloacelor de îmbunătățire a calității vieții rurale; realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate și stimularea creșterii economice. Mai multe politici ale UE oferă sprijin zonelor rurale, contribuind la dezvoltarea echilibrată, echitabilă, ecologică și inovatoare a acestora.

Viziunea și planul de acțiune identifică patru domenii de acțiune, sprijinite de inițiative emblematice, pentru a permite ca zonele rurale să fie: mai puternice: concentrarea pe capacitarea comunităților rurale, pe îmbunătățirea accesului la servicii și pe facilitarea inovării sociale; conectate: îmbunătățirea conectivității, atât în ceea ce privește transportul, cât și a accesului digital; reziliente: conservarea resurselor naturale și ecologizarea activităților agricole pentru a contracara schimbările climatice, asigurând, în același timp, reziliența socială prin oferirea accesului la cursuri de formare și la diverse oportunități de locuri de muncă de calitate; prospere: diversificarea activităților economice și îmbunătățirea valorii adăugate a activităților agricole și agroalimentare și a agroturismului.

În cadrul Comisiei Europene se va înființa un observator rural pentru a îmbunătăți în continuare colectarea și analiza datelor privind zonele rurale. Un raport public, care va fi publicat la începutul anului 2024, va identifica domeniile în care sunt necesare sprijin și finanțare sporite, precum și calea de urmat, pe baza Planului de acțiune rurală al UE. Dubravka Šuica, vicepreședinte pentru democrație și demografie, a declarat: „Zonele rurale cuprind aproape 30 % din populația UE și ambiția noastră este de a îmbunătăți în mod semnificativ calitatea vieții acestor persoane. Am ascultat preocupările lor și, împreună cu ele, am construit această viziune pe baza noilor oportunități create de tranziția verde și digitală a UE și pe lecțiile învățate din pandemia de COVID-19. Prin această comunicare dorim să dăm un nou impuls zonelor rurale, ca locuri atractive, dinamice, protejând în același timp caracterul lor esențial. Dorim să le oferim zonelor și comunităților rurale o voce care să fie mai bine auzită în construirea viitorului Europei.”

 


Cautare