Centrul rural mestesugaresc

Dezvoltarea meșteșugilor este înțeleasă drept crearea unei infrastructuri care să conducă la consolidarea componentelor sectorului meșteșugurilor pe plan local.

Aceste componente sunt capitalul uman, mai exact meșteșugarii si produsele meșteșugărești, respectiv consumul. Centrul local mestesugaresc se ocupa cu implementarea strategiei care are ca obiectiv consolidarea sectorului meșteșugurilor și îmbunătățirea situației economice, ce este realizată prin: dezvoltarea unei mase critice de meșteșugari; asigurarea transferului de informații și cunoaștere referitor la meșteșugurile tradiționale noilor generații; intensificarea activității meșteșugărești; dezvoltarea și consolidarea pieței formatorilor; creșterea accesului la programe de sprijin dedicate meșteșugurilor; realizarea de politici care să conducă la asigurarea unor venituri din meșteșuguri care să permită un trai de viață decent; incurajarea consumului de produse meșteșugărești; creșterea ratei de ocupare și a nivelului de trai în prin dinamizarea meșteșugurilor precum și a altor sectoare conexe.

Interesul pentru valorificarea culturală și economică va crește și va conduce la o situație economico-socială mai buna pe plan local. Pentru a aduce meșteșugurile în atenția unui public cât mai larg trebuie, trebuie luate mai multe inițiative: inventarierea meșteșugurilor la nivel local; publicarea de documente de specialitate pentru meșteșuguri; promovarea creației meșteșugărești ca element al identității culturale a regiunii prin târguri, festivaluri, atelierele de meșteșuguri pentru copii și adulți; valorificarea economică a meșteșugurilor locale; promovarea meșteșugurile ca opțiune profesională viabilă si ca element important al dezvoltării turismului cultural; adaptarea profilului învățământului tehnic și profesional conditiilor locale si dotarea corespunzătoare a atelierelor școală, etc.

Centrul local mestesugaresc este un fel de punct de întâlnire între generații, între oameni și meșteșuguri, între trecut și viitor. Situat la poalele parcului natural Comana din România, proiectul “satul meșteșugăresc” combină grija pentru mediu, arte, educație și antreprenoriat, jucând un rol important în protejarea meșteșugurilor tradiționale rurale care altfel ar dispărea. Ambițioasa echipă fondatoare a lui Dana și Ion Georgescu încurajează utilizarea materialelor naturale, nepoluante și bio-bazate, generează locuri de muncă locale și atrage vizitatori în comunitatea rurală locală.

 


Cautare