Mobilitatea rurala partajata

SMARTA reprezintă una din cele mai interesante inițiative promovate de către Uniunea Europeană în ceea ce privește mobilitatea rurală.

Proiectul a urmărit să înțeleagă rolul, relevanța și potențialul serviciilor de transport adaptabile la cerere și a celor de mobilitate partajată, integrate cu transportul public, în zonele rurale Europene. Proiectul SMARTA s-a concentrat cu precădere pe mobilitatea rurală partajată. Serviciile de transport rural din Europa se află în acest moment sub presiune datorită unui cumul de factori care includ măsuri de austeritate, schimbări demografice, precum și conectivitatea slabă din punct de vedere al infrastructurii.

Un serviciu de transport partajat și la cerere a fost introdus în 2017-2018 în zonele rurale din jurul Barcelonei. Acest serviciu acoperă zone periferice cu cerere redusă din municipiu. Serviciul folosește microbuze, iar stațiile de transport în comun situate pe rutele operate de autobuze sunt utilizate pentru îmbarcare și debarcare. Aceste servicii au fost concepute ca substitut pentru serviciile ineficiente oferite anterior și au fost implementate utilizând platforma tehnologică pentru partajare Shotl, o platformă integrată care permite gestionarea serviciilor flexibile de transport și oferă beneficii importante pentru toți actorii implicați (operator de transport public, autoritate de transport public, clienți) prin intermediul unor interfețe dedicate. Algoritmi de învățare automată sunt utilizați pentru optimizarea programării, nu doar informații privitoare la cerere și trafic.

Regiotaxi este un serviciu de taxi regional care operează în mai multe regiuni din Olanda. Serviciul este în principal un serviciu din ușă în ușă care preia utilizatorii din punctul de origine (de exemplu, de acasă) și îi duce la destinație. Sistemul nu presupune opriri sau rute fixe. Alți călători pot fi de asemenea preluați pe parcurs, ceea ce înseamnă că Regiotaxi poate percepe prețuri mai mici decât serviciile convențio-nale de taxi cu care se află în concurență. Regiotaxi este rezultatul unui acord de colaborare între mai multe municipalități care au realizat că există zone neacoperite de servici- ile de transport public și că acest fapt are con-secințe asupra mobilității localnicilor, inclusiv a celor din zonele rurale. Serviciul este orientat în special către cei cu acces redus la transport public și către persoanele cu dizabilități. Pentru autoritățile locale, costurile pentru oferirea unui astfel de serviciu sunt mai mari decât furnizarea de servicii convenționale de transport public în masă.

Mai mult >>


Cautare