S.C. CERTIND S.A.

CERTIND este un organism de certificare produse, de „terta parte”

Organizarea si functionarea sunt conforme cu cerintele standardului SR EN 45011:2001 si ale Ghidului IAF GD 5:2006, ale Legii evaluarii conformitatii produselor nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG 71/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 487/2002 si ale reglementarilor si standardelor armonizate, nationale si europene, aplicabile produselor din domeniul de activitate al organismului. CERTIND dispune de mijloacele necesare pentru a-si desfasura activitatea si garanteaza urmatoarele principii: independenta si obiectivitate in procesul de certificare; competenta tehnica si integritate profesionala; impartialitate in relatiile cu furnizorii; confidentialitate asupra produselor pentru care se evalueaza conformitatea.

CERTIND presteaza activitati de evaluare si certificare a conformitatii produselor si activitati de primire, depozitare si evaluare - atestare de conformitate a Dosarelor Tehnice transmise de furnizorii produselor, in vederea depozitarii / evaluarii / atestarii conformitatii, serviciile sale fiind accesibile tuturor solicitantilor ale caror produse sunt cuprinse in domeniul sau de activitate declarat, in aceleasi conditii financiare prevazute in tarifele de certificare si aceleasi conditii procedurale adoptate. In evaluarea conformitatii produselor, CERTIND se bazeaza pe incercari realizate in laboratoare acreditate de RENAR sau evaluate de el insusi conform propriilor proceduri.

 


Cautare