Stirea agricola a zilei de 27.11.2015

APIA elibereaza adeverinte pentru beneficiarii ANT bovine si ovine/caprine care doresc sa acceseze credite.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza beneficiarii ajutoarelor nationale tranzitorii (ANT) in sectorul zootehnic, la speciile bovine si ovine/caprine, ca elibereaza adeverinte pentru cei care intentioneaza sa acceseze credite pentru finantarea activitatilor curente, de la bancile care au incheiat conventii cu Agentia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garanteaza creditele acordate de banci fermierilor.

Toate conventiile incheiate intre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Banca si FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: www.apia.org.ro

Potrivit conventiilor, la solicitarea scrisa a fermierului, APIA elibereaza o adeverinta de inregistrare a fermierului prin care confirma ca acesta a depus cererea unica de plata pentru anul 2015 si a solicitat ANT - sector zootehnic, schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne si/sau ANT - sectorul zootehnic, schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine, precum si numarul de animale pentru care se solicita sprijin financiar. De asemenea, prin adeverinta se confirma faptul ca beneficiarul a atasat cererii toate documentele prevazute de legislatia in vigoare.

MAI MULT >>

 


Cautare