Planul local de productie agroalimetara

Planul local de acțiune pentru producția alimentară stabilește direcția generală a politicii agricole in fiecare subregiune.

Obiectivele specifice ale acestui Plan de acțiune sunt: o reducere a facturii la importul de alimente; asigurarea de locuri de muncă durabile și pe termen lung; adaptarea prețurilor alimentelor pe plan local; diversificarea sectorului agricol. Accesul tuturor la alimente sigure din punct de vedere nutrițional va fi asigurat prin creșterea producției unei game largi de produse agricole și animale, cu accent pe cateva grupuri de mărfuri (de bază, leguminoase, nuci, fructe, legume, grăsimi și uleiuri și alimente de origine animală). Tiparele de consum de alimente vor fi schimbate printr-o colaborare puternică între agricultură, sănătate și educație iar producția agricolă va crește prin utilizarea eficientă a tuturor resurselor locale într-o manieră durabilă din punct de vedere ecologic. Se va asigura conservarea solului pentru a optimiza fertilitatea solului, instruire științifică pentru îmbunătățirea practicilor de nutriție a plantelor. Eficiența utilizării apei va fi îmbunătățită prin promovarea utilizării metodei de irigare prin picurare iar planificarea utilizării terenurilor locale va fi consolidată pentru a identifica parcelelor care sunt cele mai potrivite pentru producția agricolă.

Diversificarea sectorului agricol local va fi asigurată prin creșterea producției în alte subsectoare precum creșterea animalelor, pescuitul, acvacultura și păsările de curte. Un mediul favorabil va fi creat pentru a promova producția agricolă și agro-business în rândul tinerilor antreprenori. Va fi oferită asistență fermierilor locali pentru a permite gestionarea eficientă a fermelor lor, precum și pentru practici mai bune de creștere și planificare a producției. Fermierii vor avea acces mai ușor la materialele săditoare, iar un program de educație pentru fermieri în ceea ce privește utilizarea metodelor de rotație a culturilor va fi întreprins de către centrele de extensie agricola. Pentru a satisface cererile de export, se va planifica o crestere productiilor la anumite culturi de bază.

Va fi adoptată o abordare mai științifică pentru sănătatea plantelor, concentrându-se pe supravegherea bolilor, monitorizarea și tratamentul eficient. Fermierii vor fi încurajați să utilizeze practici de management integrat al dăunătorilor. Se vor lua măsuri sanitare și fitosanitare pentru a asigura protecția consumatorilor, precum certificarea alimentelor de origine animală. Tehnologia post-recoltare va fi utilizată pe deplin și activități precum depozitarea la rece și activitățile cu valoare adăugată vor fi îmbunătățite pentru a reduce pierderile după recoltare, precum și pentru a asigura longevitatea produselor. Se vor efectua cercetări de piață pentru a analiza cerințele pieței, iar o buna baza de date va fi dezvoltată. Planul de bază pentru productia de alimente mai prevede reforme sectoriale continue, dar și sprijin sporit pentru comunitățile rurale. De asemenea, vor fi revizuite obiectivele de autosuficiență alimentară pe plan local și obiectivele de producție pe mărfuri pentru a ține seama de consumul proiectat.


Cautare