Centru de agrosilvicultura

Proiect de realizare unui centru de agrosilvicultura are in vedere dezvoltarea unui sistem agricol ce integreaza arborii în culturile agricole sau în creșterea animalelor.

Agrosilvicultura numita si agricultura cu arbori”, poate avea un potențialul economic major in viitor. Articolul 23 din Regulamentul UE 1305/2013 definește agrosilvicultura drept „sisteme de utilizare a terenurilor în care arborii sunt cultivați în combinație cu agricultura pe același teren”. In Europa, ca parte a unui proiect recent de cercetare agrosilvică, au fost identificate mai multe tipuri distincte de agrosilvicultură: agrosilvicultura silvopastorală (combinația de arbori și animale); agrosilvicultura silvoarabilă (combinația de arbori și culturi); garduri vii, perdele forestiere și fâșii tampon riverane; agricultura forestieră (culturi într-un mediu forestier); Grădini de casă - (combinații de copaci și producție alimentară în zone rezidențiale).

Agrosilvicultura silvopastorală cuprinde pășunatul în pădure, pășunatul în livezi și forme mai noi de integrare a arborilor cu animalele. De exemplu, a fost dezvoltat noi sisteme de pășune în păduri, ca de exemplu: producția de frasin de mare valoare cu turme de oi care pasc în zone din Irlanda de Nord dar și în Țara Galilor. Agrosilvicultura silvoarabilă integrează arbori cu culturi arabile. Comparativ cu sistemele silvopastorale, zonele raportate de agrosilvicultura silvoarabilă sunt în prezent mici (358.000 ha în Europa sau 0,1% din teritoriu), mai raspandite în Italia, Spania și Portugalia, dar si in Franta (culturi intercalate de plopi si cereale).

Centrul de agrosilvicultura va folosi cele mai recente informații oferite de centrul de agroecologie, ce vor arată modul în care arborii pot îmbunătăți eficiența utilizării terenului. Adoptarea agrosilviculturii poate crește productivitatea fermelor, eficiența utilizării terenurilor și veniturile agricole. Există o serie de beneficii financiare potențiale pe care sistemele agroforestiere le pot aduce, dintre care: stres redus pentru plante și animale, fertilitate crescută a solului, risc redus de inundații. Centrul va asigura ca fermele agroforestiere să devină rentabilă financiar și față de climă în mai puțin de cinci ani.


Cautare