Conceptul de siguranta alimentara

Conceptul de siguranta alimentara include toate categoriile de alimente destinate omului si animalelor.

 

Principiul de baza al politicii privind siguranta alimentelor il reprezinta aplicarea unei abordari integrate, de tipul „de la furca la furculita”, care include toate sectoarele lantului alimentar, inclusiv productia de furaje, sanatatea plantelor si animalelor, bunastarea animalelor, productia primara, procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, comercializarea lor pe plan national, intracomunitar, precum si importul si exportul cu alimente. Prin respectarea tuturor regulilor din domeniul sigurantei alimentelor pe intregul lant alimentar, operatorii din acest domeniu de activitate, garanteaza ca acestea sunt sigure pentru consumatorul final si nu prezinta risc pentru sanatatea populatiei. 

Pe parcursul fluxului tehnologic, poate aparea riscul contaminarii materilor prime sau a produselor finite cu microorganisme sau prin substante chimice (contaminanti naturali care sunt introdusi accidental sau prin tratarea inadecvata a alimentelor), factori care se impart in doua: contaminare biologica (bacterii, fungii, virusi sau paraziti) si contaminanti chimici, care includ substante chimice provenite din mediu, reziduuri de medicamente de uz veterinar, metale grele sau alte reziduuri. Din acest motiv este absolut necesar ca siguranta produselor alimentare sa poata fi obtinuta si controlata prin metode care sa asigure identificarea si inlaturarea pericolelor potentiale de contaminare, inainte de consumul produsului finit. In acest context, pentru a asigura piata de desfacere, nationala, intracomunitara si exportul cu produse alimentare de calitate si salubre, personalul de specialitate din cadrul Directilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, implementeaza diverse proceduri si mecanisme de control, menite sa asigure ca alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt comestibile si ca riscul contaminarii este redus la minim.

Exista mai multe modalitati prin care se asigura siguranta alimentara, respectiv: Realizarea unei baze de date cat mai complete prin identificarea  si autorizarea / inregistrarea tuturor obiectivelor functionale; Supravegherea unitatilor de procesare a alimentelor de origine animala si non-animala, prin evaluari anuale, incadrarea in categoria de risc si monitorizarea progreselor acestora; Monitorizarea implementatrii H.A.C.C.P (Analiza Riscurilor si Punctelor Critice de Control) si auditarea programelor implementate; Efectuarea de controale si inspectii planificate, corelate cu gradul de risc a unitatiilor, stabilit in urma evaluarii si luarea de masuri corective; Supravegherea calitatii si salubritatii, prin prelevari de probe – la materii prime, semifabricate, produse finite; Colaborare institutiilor implicate in alerte transmise prin S.R.A.A.F, respectiv I.S.S, D.S.P. C.J.P.C. atat la nivelul unitatilor de industrie alimentara cat si prin tehnici si procedee de screening, statistice si de laborator; Atentionarea agentiilor economici ca unitatile care nu vor aplica cerintele de igiena impuse de legislatia U.E. nu vor fi capabile sa realizeze produse alimentare sigure si vor fi eliminate de pe piata.

 


Cautare