Dictionar agricol (3)


Termeni si expresii privind sistemului de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine:

 Logoul national reprezinta simbolul national care figureaza pe etichetele produselor agricole sau alimentare romanesti care se comercializeaza sub o denumire inregistrata in Registrul denumirilor de origine si indicatiilor geografice protejate si a dobandit protectia la nivel national;

 Certificarea produselor agricole sau alimentare reprezinta procedura prin care un organism de inspectie si certificare afirma ca produsul este autentic si in conformitate cu caietul de sarcini sau specificatia tehnica ori cu o reglementare privind producerea, procesarea, definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si comercializarea acestuia;

 Organism privat de inspectie si certificare reprezinta o entitate recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, acreditata în conformitate cu standardul european EN 45011 sau cu standardul ISO/CEI 65 (Cerinte generale pentru organisme care opereaza cu sistemul de certificare a produselor);

 Caietul de sarcini reprezinta documentul care cuprinde date privind numele si descrierea produsului, aria geografica si dovada ca produsul este originar din aceasta, metoda de obtinere a produsului si legatura între calitatea sau caracteristicile acestuia cu mediul geografic sau originea geografica, autoritatile ori organismele care verifica, elemente suplimentare de etichetare si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006;

 Cererea de inregistrare reprezinta documentatia care cuprinde date privind numele si adresa grupului solicitant, caietul de sarcini si documentul unic si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006;

Grup de producatori înseamna orice asociere, indiferent de forma sau componenta sa juridica, de producatori sau procesatori care efectiv produc sau proceseaza acelasi produs agricol sau alimentar pentru care se solicita protectia denumirii de origine sau indicatiei geografice; o persoana fizica sau juridica poate fi considerata un grup in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.898/2006 privind detalierea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006;

Documentul unic cuprinde elementele principale din caietul de sarcini si descrierea legaturii produsului cu mediul sau originea geografica si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.898/2006 privind detalierea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006;

 Procedura de declarare a opozitiei la nivel national reprezinta procedura prin care se acorda o perioada delimitata în care orice persoana fizica sau juridica legitim interesata, stabilita în tara, isi poate declara opozitia fata de cererea de inregistrare;

 Inregistrarea denumirii de origine si indicatiei geografice a unui produs agricol sau alimentar reprezinta data înregistrarii în Registrul denumirilor de origine si indicatiilor geografice protejate si dobândirii protectiei la nivel national;

 Registrul denumirilor de origine si indicatiilor geografice protejate reprezinta documentul legal de înregistrare a denumirilor care dobândesc protectie nationala.

 


Cautare