1.09-17.10: se depun cererile de subventii in sectorul agriculturii ecologice


APIA informeaza ca, in perioada 1 septembrie - 17 octombrie 2011, inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica.

 

 

Ajutorul specific se acorda pentru exploatatiile din productia vegetala si animaliera care sunt inregistrate in sistemul de agricultura ecologica si care se afla in perioada de trecere de la agricultura conventionala la agricultura ecologică, numita conversie.

 

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • sunt inregistrati in fiecare an pentru care solicita ajutorul specific, in sistemul de agricultura ecologica, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Directiile Agricole de Dezvoltare Rurala judetene;

  • detin un contract incheiat cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de catre MADR;

  • detin un document justificativ / certificat de conformitate / master certificat / certificat de confirmare a conversiei (in care se mentioneaza statutul exploatatiei in conversie - anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numarul de animale, numarul de familii de albine) emis de organismul de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul;

  • se mentin in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani;

  • nu au datorii restante la bugetul de stat sau bugetul local;

  • in cazul beneficiarilor din productia vegetala, suprafata agricola in folosinta trebuie sa fie de cel putin 0,30 ha, ocupata cu culturi anuale, culturi perene sau pasuni si fanete permanente.

 

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singura cerere de solicitare a ajutorului specific, la sediul APIA din Arad, str. Fratii Neumann, nr. 10 fie pentru o exploatatie din productia vegetala, fie numai pentru una din speciile din productia animaliera sau numai pentru o exploatatie din apicultura.

 

In cazul in care beneficiarul exploateaza mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judete, cererea va fi depusa la centrul judetean APIA pe raza caruia se afla suprafata mai mare pentru exploatatiile din domeniul vegetal.

 

Pentru exploatatiile din domeniul cresterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judetean APIA pe raza caruia se afla inregistrat sediul social pentru persoane juridice/ PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

 

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale.

 

Pentru acest tip de ajutor specific, Romania beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

 

Mai multe informatii poat fi obtinute consultand site-ul APIA, la adresa http://www.apia.org.ro/buget_FEGA.htm, unde se afla modelul de cerere si instructiunile de completare, ghidul solicitantului si toate formularele necesare sau/si de la sediul APIA din Arad telefon 0257250340.

 


Cautare